Terug naar overzicht

Betonreparatie deminbak

Betonreparatie én betonbescherming van deminbak met Belzona 4111 Magma Quartz en Belzona 4311. In zowel advies, aanpak als toegepaste producten is ingespeeld op de behoefte aan een effectieve en duurzame oplossing. Na uitvoering van de betonreparaties aan de deminbak is deze voorzien van een chemisch bestendige epoxy coating.

Aanleiding betonreparatie Deminbak

De coating van de bestaande betonnen deminbak was aangetast waardoor er lokaal hevige beton erosie ontstond. Gezocht werd naar een oplossing voor enerzijds betonreparatie en anderzijds voor duurzame bescherming van het herstelde oppervlak van de deminbak.

Advies Deminbak

Tijdens inspectie bleek dat de gehele deminbak beschadigingen vertoonde waarna is besloten tot betonreparatie en betonbescherming van het gehele oppervlak over te gaan. Vanwege de ambiente temperaturen en gebruik van een grote variëteit in chemicaliën in de deminbak, is geadviseerd om de betonreparaties te verrichten met de Belzona 4911 Magma TX Conditioner in combinatie met de Belzona 4111 Magma Quartz. Ter betonbescherming is de Belzona 4311 coating toegepast.


Werkwijze betonreparatie en betonbescherming

Na het uithakken van het aangetaste beton is het gezonde beton gespoeld met demin water om een juiste Ph-waarde te verkrijgen. Vervolgens is het gehele oppervlak van de deminbak gestraald om het beton op te ruwen. De betonreparatie werd afgesloten met de handmatige applicatie van de primer (Belzona 4911) gevolgd door het aanbrengen van de Belzona 4111 Magma Quartz waarmee de oppervlakte hersteld werd. Als duurzame betonbescherming zijn tot slot handmatig twee lagen van de Belzona 4311 Magma CR1 aangebracht.

Industrie

Petrochemie, Nederland

GEBRUIKTE PRODUCTEN

Belzona 4911 Magma TX Conditioner
Belzona 4111 Magma Quartz
Belzona 4311 Magma CR1

CONTRACTOR

Perspect Contracting & Services B.V.