Terug naar overzicht

Herstel lekkage leiding

Voor een duurzaam herstel van lekkage aan een leiding, biedt Belzona uitkomst. Zowel voor noodreparaties als permanente lekkagedichting kunnen meerdere technieken en oplossingen worden ingezet. Elk toegespitst op de specifieke situatie, en snel en effectief inzetbaar. In het geval van de lekkage aan de leiding is gekozen voor inzet van Belzona 1111 Super Metal en Belzona Super Wrap II.

Aanleiding lekkage leiding

Door hevige (pitting) corrosie was grote afname van de wanddikte van het materiaal opgetreden. Aan onderkant van de betonnen ligger uitte zich dit in meerdere lekkages aan de onderzijde van de leiding.

Advies herstel lekkage leiding

Om in-situ lekkagedichting toe te passen en gelijktijdig verdere lekkages aan de leiding te voorkomen, is geadviseerd de gaten te dichten door een metalen plaat met behulp van Belzona 1111 Super Metal te verlijmen. Het advies was het geheel vervolgens te omwikkelen met het ISO-gecertificeerde carbon fibre wrapping systeem; de Belzona Super Wrap II.


Werkwijze herstel lekkage

Voorafgaand aan het herstel van de lekkage zijn metingen van het zout / chloride gehalte met een Bresle test uitgevoerd. De waarde bleek te hoog waardoor eerst het oppervlak met behulp van Belzona Saltaway is ontzout en vervolgens met Demin water is gespoeld. Na afronding van deze werkzaamheden is het oppervlak gestraald conform Belzona specificaties (SA 2.5, minimaal 75 micron inslagprofiel).

De volgende stap in het herstel van de lekkende leiding was het verlijmen van een plaat (ca. 1500 x 1000 x 5 mm) met Belzona 1111 Super Metal over de lekkages. Alle oneffenheden in het oppervlak zijn vervolgens met Belzona 1111 Super Metal opgevuld om zo een ‘gladde’ ondergrond te verkregen voor de wrapping. Denk hierbij aan de buitenste lasnaden, oude reparaties en de randen van verlijmde plaat. Tot slot is Belzona Super Wrap II (carbon fiber wrapping) vanaf de dome aangebracht.

Industrie

Chemie, Nederland

Gebruikte producten

Belzona 1111 Super Metal
Belzona Super Wrap II

Contractor

Perspect Contracting & Services B.V.