Terug naar overzicht

Lekkage reparatie aan transformator in-situ

Een grote elektriciteitscentrale kampte met problemen aan de koellamellen van de transformator. Verschillende van deze lamellen waren aan lekkage onderhevig en de installatie kon niet buiten bedrijf worden gesteld. Perspect Benelux werd gevraagd supervisie te geven voor deze reparatie.


Voorbereiding van de reparatie – Reinigen

De eerste stap van de reparatie was het grondig reinigen van de koellamellen met een alkalische reiniger. Hoe beter de ondergrond gereinigd is, hoe duurzamer de uiteindelijke reparatie. Met de Belzona spatel werden de verfresten voorzichtig verwijderd, waarnaar vervolgens opnieuw ontvet werd. Hier werd de Belzona 9111 voor ingezet, dit is namelijk een ideaal geschikt product voor onder andere het reinigen van olie vervuilde oppervlaktes.


Voorbereiding van de reparatie – Schuren

Hoe ruwer en schoner de oppervlakte, hoe duurzamer een reparatie/applicatie in het algemeen is. Echter was er in dit geval zoveel afname van het materiaal dat stralen of slijpen een te agressieve manier van oppervlaktevoorbehandeling was. Vandaar dat er met de hand opgeschuurd moest worden. Dergelijke omstandigheden zijn van invloed op de uiteindelijke materiaalkeuze van de Belzona producten.

Dichten van de lekkage – Belzona 9611

Om de lekkage te stoppen is gebruik gemaakt van de Belzona 9611. Dit is een snel uithardende epoxy reparatiepasta. De Belzona 9611 is (voor uitharding) kneedbaar en kan hierdoor goed in/op de lekkage worden geplaatst. Door een snelle uitharding, ook op vochtige/verontreinigde oppervlaktes is dit het ideale product om een lekkage gedicht te krijgen. 


Verstevigen gerepareerde koellamellen – Belzona 1212 

Zoals in het vorige paragraaf beschreven is de Belzona 9611 een eerste stap voor het repareren van de lekkage. Echter wil de klant uiteraard een soortgelijke situatie in de toekomst voorkomen. Vandaar dat de koellamellen verstevigd/opgebouwd worden met de Belzona 1212 in combinatie met de reïnforcement sheet. De keuze voor de Belzona 1212 is gemaakt vanwege de snelle uithardingstijd en de oppervlaktetolerantie (dit houdt in dat het product kan toegepast worden op verontreinigde ondergronden).


Het resultaat

Deze grote electriciteitscentrale heeft lekkages aan de transformator gerepareerd, zonder dat de installatie buiten bedrijf gesteld moest worden. Dit heeft voor het gehele fabrieksproces grote voordelen.

Heeft uw bedrijf ook te maken met lekkages?

Perspect Benelux is sinds 1982 de verdeler van Belzona producten binnen de Benelux. Het bedrijf heeft zeer veel ervaring en kennis opgebouwd in het repareren en voorkomen van lekkages. Indien u benieuwd bent naar de meerwaarde die Perspect Benelux voor uw bedrijf kan betekenen, neem dan vooral contact met ons op!