Terug naar overzicht
20 juni 2024

Verminder het gebruik van airconditioning met coating voor koeldaken

In recente SRI-tests (Solar Reflectance Index) toonden de resultaten aan dat de coating voor koeldaken, Belzona 3111 (Flexible Membrane), hoge zonreflectie-eigenschappen vertoonde met een gemiddelde* SRI van 99,4%. Gezien de vicieuze cirkel van stijgende temperaturen wereldwijd die leiden tot een toenemend gebruik van airconditioning, wat het probleem nog erger maakt, speelt polymeertechnologie zoals deze een waardevolle rol in het verzachten van dit schadelijke proces.

Coating voor koeldaken verlaagt de binnentemperatuur van constructies.

Wat is een koel dak?


Een koel dak reflecteert zonlicht sterk en koelt zichzelf ook af door de geabsorbeerde warmte efficiënt uit te stoten. Om dit effect te meten, onderzoeken SRI-tests de zonnereflectie en thermische emissiviteit van een materiaal. De SRI is een waarde die deze cijfers combineert; het wordt gebruikt om aan te geven hoe warm een materiaal waarschijnlijk zal worden wanneer het oppervlak wordt blootgesteld aan zonnestraling. De SRI wordt gedefinieerd op een schaal van 0 – 100, waarbij standaard zwart 0 en standaard wit 100 is.

De wereldwijde opwarmingsval van airconditioning

Materialen met lagere SRI-waarden absorberen eerder een groot deel van de inkomende zonne-energie en worden heter in de zon. Een deel van deze geabsorbeerde energie wordt in gebouwen en constructies geleid. Door de hogere binnentemperaturen neemt de behoefte aan airconditioning toe.

Dit proces gaat gepaard met een aanzienlijke ecologische voetafdruk. Volgens onderzoek van wetenschappers van NREL en Xerox PARC was airconditioning in 2022 verantwoordelijk voor 3,94% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Dit is het equivalent van 1.950 miljoen ton kooldioxide die jaarlijks vrijkomt – en dit cijfer zal stijgen.

Omdat de temperaturen wereldwijd blijven stijgen, zal dit onvermijdelijk leiden tot een toename van het gebruik van airconditioning. Het onderzoek voorspelt een toename van 14% in het warmste klimaat (Chennai, India) en van 41% in het zachtste klimaat (Milaan, Italië) tegen 2050.

Het onderzoek beschrijft de schadelijke aard van dit proces: ‘Dit veroorzaakt een zichzelf versterkend patroon dat moet worden aangepakt door verbeterde koeling, zowel voor de gezondheid van de mensheid als voor de stabilisatie van het klimaat.’

Verbeterde koeling door polymere coating voor koeldaken

Gezien de voorspelde toename in het gebruik van airconditioning, kunnen koele dakcoatings zoals Belzona 3111 (Flexible Membrane) een belangrijke rol spelen in het minimaliseren van deze verwachte groei.

Belzona 3111 (Flexible Membrane)

Dit is een koud aangebrachte vloeibare coating speciaal ontworpen voor langdurige dakbescherming. Met uitstekende water- en weerbestendige eigenschappen hecht deze ééncomponent dakcoating op waterbasis sterk aan alle soorten dakbedekkingsmaterialen en volgt zelfs complexe dakcontouren. Het is gecertificeerd door de British Board of Agrement en ETA-Danmark (European Technical Assessment). Het is ook bewezen dat het isocyanaatvrije systeem daken meer dan 25 jaar lang uitstekend beschermt.

Toen de SRI-tests werden uitgevoerd in overeenstemming met ASTM E1980-11, behaalde Belzona 3111 (Flexible Membrane) in wit een gemiddelde SRI van 99,4%.

Dit hoge SRI-cijfer weerspiegelt hoe dit systeem is geoptimaliseerd voor het weren van zonnestraling. Dit betekent dat wanneer een dak wordt gecoat met Belzona 3111 (Flexible Membrane), een aanzienlijke verlaging van de binnentemperatuur kan worden bereikt.

Dit cijfer kan worden gebruikt om aan te tonen dat aan sommige bouwvoorschriften wordt voldaan als de gemeten waarden voor de zonnereflectie en thermische emittantie alleen niet voldoen.

Lagere kosten en minder impact op het milieu met polymeertechnologie

Belzona 3111 (Flexible Membrane) kan een belangrijke rol spelen in het helpen verlichten van de destructieve cyclus van toenemend gebruik van airconditioning. Door daken te coaten met dit koele daksysteem wordt de binnentemperatuur verlaagd, waardoor eigenaars van gebouwen de behoefte aan airconditioning aanzienlijk kunnen verminderen. Hierdoor kunnen eigenaren niet alleen aanzienlijke financiële besparingen realiseren, maar ook hun ecologische voetafdruk verkleinen

Andere voordelen van Belzona 3111 (Flexible Membrane) omvatten:

  • Eenvoudige applicatie met kwast of roller zorgt voor minimale uitvaltijd.
  • Verbeterd comfort voor bewoners door de warmteontwikkeling in gebouwen te minimaliseren.
  • Langdurige bescherming tegen weersinvloeden en waterdichting.
  • Minder risico’s voor gezondheid en veiligheid dankzij oplosmiddelvrij systeem.

Download onze Belzona Product Selection Guide!