Terug naar overzicht

Voedselveilige coatings

In het streven naar het handhaven van hoge veiligheidsnormen in de voedings- en drankenindustrie, is Belzona voortdurend op zoek naar innovatieve oplossingen om uitdagingen aan te gaan met betrekking tot het onderhoud van apparatuur en corrosiebescherming. Onlangs, na het ondergaan van strenge tests om de geschiktheid voor contact met droog voedsel te garanderen, is een doorbraak bereikt met de succesvolle toepassing van Belzona 5811DW2 (DW Immersion Grade), een geavanceerde tankbekledingsoplossing, in een meelfabriek in België.

Inzicht in de behoefte aan voedselveilige coatings

De voedings- en drankenindustrie is gebonden aan strikte voorschriften en richtlijnen om de veiligheid en kwaliteit van producten te waarborgen. Voedsel komt in contact met veel materialen en voorwerpen tijdens de productie, verwerking, opslag, bereiding en servering, voordat het uiteindelijk wordt geconsumeerd. De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid stelt dat materialen die met levensmiddelen in contact komen (FCM’s) voldoende inert moeten zijn, zodat hun bestanddelen geen negatieve invloed hebben op de gezondheid van de consument of de kwaliteit van het voedsel.

Korenmolens, een cruciaal onderdeel van de voedselvoorzieningsketen, moeten zich aan deze normen houden. Apparatuur die in het freesproces wordt gebruikt, zoals opslagtanks, trechters, stortkokers en transportbanden, is na verloop van tijd gevoelig voor slijtage, corrosie en degradatie. Traditionele coatingoplossingen schieten vaak tekort in het bieden van een langdurige, voedselveilige barrière.

Wat is de EU-voedselverordening 10 2011?

De EU-wetgeving inzake contact met levensmiddelen omvat de algemene regels die van toepassing zijn op alle materialen en voorwerpen die bestemd zijn om met levensmiddelen in contact te komen (Verordening (EG) nr. 1935/2004). Voor specifieke materialen zoals kunststoffen is er sinds enkele jaren bovendien meer gedetailleerde wetgeving.

Verordening (EU) nr. 10/2011 bevat veiligheidseisen voor materialen en voorwerpen van kunststof die bestemd zijn om met levensmiddelen in contact te komen. Deze verordening is een specifieke maatregel voor plastic materialen die met levensmiddelen in contact komen, zoals vermeld in de Europese Kaderverordening (EU) 1935/2004.

Deze verordening is niet alleen van toepassing op kunststofverpakkingen die met levensmiddelen in contact komen, maar ook op apparatuur zoals voedselopslagtanks, leidingen, pompen, containers, transportbanden enz.

Belzona 5811DWII (DW Immersion Grade) goedgekeurd voor gebruik als bekleding van opslagtanks in een meelfabriek

Belzona 5811DW2 (DW Immersion Grade) is een oplosmiddelvrije coating die oorspronkelijk is ontworpen voor de bescherming van oppervlakken die onder onderdompeling in drinkwater werken of waar goedkeuring voor drinkwater vereist is.

Bij Perspect Benelux hebben we geïnvesteerd in uitgebreide tests om de geschiktheid van de coating voor contact met droge voedingsmiddelen te evalueren. Een klant die gespecialiseerd is in de productie en ontwikkeling van fysisch behandeld tarwemeel en mengsels die als cakemeel worden gebruikt, was op zoek naar een coating die geschikt was voor contact met meel die op lange termijn bescherming biedt tegen corrosie. Na het succes van het behalen van de WRAS-goedkeuring voor contact met drinkwater, werd Belzona 5811DW2 voorgesteld als mogelijke oplossing.

We kozen ervoor om Belzona 5811 te laten testen door het Belgische Verpakkingsinstituut IBE-BVI. Een onafhankelijk laboratorium volgens ISO 17025, erkend is heel Europa. De resultaten bevestigen dat de coatings voldoen aan de specifieke eisen van de Europese vorderingen nr 1935/2004 en nr 10/2011 voor langdurig contact met droge levensmiddelen.

De positieve resultaten werden na afloop van het project erkend door het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen), dat bevestigde dat de aanvraag werd voltooid volgens de goedgekeurde methode, met behulp van Belzona 5811DW2 (DW Immersion Grade).

De unieke formulering van deze Belzona-tankbekleding zorgt niet alleen voor naleving van de voedselveiligheidsvoorschriften, maar biedt ook een uitstekende bescherming tegen corrosie en slijtage. Het is gecertificeerd als niet-uitloogend, zonder schadelijke emissies of invloeden op droge voedingsproducten en meel op basis van de specificatie van deze klant.

Deze toekomstbestendige bekleding bleek ook te voldoen aan de maximumwaarden van aromatische koolwaterstoffen uit minerale oliën (MOAH), verzadigde koolwaterstoffen uit minerale olie (MOSH) en polyolefine-oligomere verzadigde koolwaterstoffen (POSH).

De kans dat deze richtsnoeren in de nabije toekomst een vereiste worden, is aanzienlijk vanwege de nieuwe EU-voedselnormen die van kracht worden.

De resultaten van de tests waren niet alleen veelbelovend, maar overtroffen ook de verwachtingen, wat leidde tot groen licht voor de tankbekleding van 30 meelopslagtanks, in totaal 6000 vierkante meter (7175,94 vierkante meter).

Het probleem in de voedselindustrie:

Hieronder ziet u het origineel tanksubstraat. Door de ouderdom van de installatie was de oorspronkelijke tankbekleding blaarvorming vertonen en bestond het risico dat het product dat in de tanks moest worden opgeslagen, zou worden verontreinigd. Om ervoor te zorgen dat de klant deze oude, buiten gebruik gestelde tanks kon hergebruiken, was een nieuwe coating nodig. Andere coatings werden getest, maar Belzona 5811DW2 (DW Immersion Grade) was de enige die werd goedgekeurd door de QA-QC-afdeling. Het alternatief zou zijn geweest om een nieuw silocomplex te bouwen, wat extreem duur zou zijn geweest.

Hoe wordt de tankbekleding aangebracht?

De toepassing van Belzona 5811DW2 (DW Immersion Grade) in de meelfabriek volgde een nauwgezet proces om een langdurige bescherming te garanderen. De stalen oppervlakken van de te coaten tank werden voorbereid, gereinigd en gestraald volgens de aanbevolen reinheidsnorm, Zweedse norm Sa 21/2, SSPC-SP10 (bijna-wit metaal) met een minimumprofiel van 3 mils (75 micron). Twee lagen werden vervolgens aangebracht door middel van airless spray in crème, tot een droge laagdikte van 400 μm (15,75 mil).

Gestraald oppervlak
Gestraald oppervlak
Voltooide aanvraag

Voordelen van Belzona 5811DW2 (DW Immersion Grade) in meelmolens:

  • Getest in overeenstemming met delen van de voedselveiligheidsvoorschriften: Belzona 5811DW2 (DW Immersion Grade) voldoet aan enkele van de strenge eisen voor materialen die in contact komen met droge voedingsmiddelen en biedt een betrouwbare oplossing voor naleving van wettelijke normen.
  • Verlengde levensduur van apparatuur: De robuuste aard van de coating verbetert de duurzaamheid van apparatuur, waardoor de frequentie van onderhoud en vervanging wordt verminderd.
  • Oplosmiddelvrije formulering: De oplosmiddelvrije formulering van de coating betekent dat deze niet alleen voedselveilig maar ook milieuvriendelijk is. Dit kenmerk sluit aan bij het streven van Belzona naar duurzame praktijken, waarbij prioriteit wordt gegeven aan de veiligheid van zowel werknemers als de omgeving.
  • Corrosiebestendigheid: Belzona 5811DW2 (DW Immersion Grade) fungeert als een barrière tegen corrosie, voorkomt degradatie van apparatuur en behoudt de integriteit van de apparatuur.
  • Verbeterde operationele efficiëntie: Met minder stilstand voor onderhoud kunnen meelfabrieken efficiënter werken, wat bijdraagt aan een hogere productiviteit en kostenbesparingen.

Toekomstig potentieel voor voedselproducenten:

De succesvolle tankbekleding van tien opslagtanks (tot nu toe) met Belzona 5811DW2 (DW Immersion Grade) in deze meelfabriek benadrukt het potentieel van deze innovatieve coating om te worden toegepast in de onderhoudspraktijken van voedselproducenten in heel Europa. Naarmate industrieën evolueren, zal de implementatie van dergelijke geavanceerde oplossingen van cruciaal belang worden voor het waarborgen van een betrouwbare en duurzame voedselvoorzieningsketen.

Stuur een bericht