Terug naar overzicht

ISO 24817


ISO 24817 is een internationale norm die specifiek is gericht op de offshore-olie- en gasindustrie. De volledige titel van deze norm is “Petroleum, petrochemical and natural gas industries – Composite repairs for pipework – Qualification and design, installation, testing and inspection.” In het Nederlands vertaald betekent dit “Industrieën voor petroleum, petrochemie en aardgas – Composietreparaties voor leidingwerk – Kwalificatie en ontwerp, installatie, testen en inspectie.”

De norm ISO 24817 stelt richtlijnen vast voor het kwalificeren, ontwerpen, installeren, testen en inspecteren van composietreparaties voor pijpleidingen in de offshore-olie- en gasindustrie. Composietreparaties worden vaak gebruikt om beschadigde of aangetaste pijpleidingen te herstellen zonder dat volledige vervanging nodig is. Deze norm biedt een gestandaardiseerd kader om ervoor te zorgen dat composietreparaties veilig en effectief worden uitgevoerd, met name in kritieke omgevingen zoals offshore-installaties.

Belangrijke aspecten van ISO 24817 zijn:

  1. Kwalificatie van materialen en procedures: De norm specificeert eisen voor het kwalificeren van de gebruikte materialen en reparatieprocedures. Dit omvat onder andere het testen van de mechanische eigenschappen van de gebruikte composietmaterialen en het valideren van de reparatieprocedures.
  2. Ontwerp van reparaties: ISO 24817 biedt richtlijnen voor het ontwerpen van composietreparaties, inclusief dimensionering, materiaalselectie en installatieprocedures. Het doel is om ervoor te zorgen dat de reparaties voldoende sterkte en duurzaamheid hebben om de vereiste belastingen en omgevingscondities te weerstaan.
  3. Installatieprocedures: De norm bevat gedetailleerde instructies voor het uitvoeren van composietreparaties, inclusief voorbereiding van het oppervlak, applicatiemethoden en uithardingstijden. Dit helpt om ervoor te zorgen dat de reparaties correct worden uitgevoerd en dat de integriteit van de pijpleiding wordt hersteld.
  4. Testen en inspectie: ISO 24817 schrijft procedures voor voor het testen en inspecteren van composietreparaties om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de vereiste prestatiecriteria. Dit omvat zowel destructieve als niet-destructieve testmethoden, evenals visuele inspectieprocedures.

Over het algemeen is ISO 24817 een belangrijke norm die helpt om de veiligheid en betrouwbaarheid van composietreparaties voor pijpleidingen in de offshore-olie- en gasindustrie te waarborgen. Het naleven van deze norm draagt bij aan een verhoogde operationele efficiëntie en minimaliseert de risico’s verbonden aan pijpleidingschade.

Product gecertificeerd met ISO 24817

Case met de Belzona Superwrap 11: Wrapping reparatie aan flens