Terug naar overzicht

Abrasie


Abrasie is het proces waarbij materiaal wordt verwijderd van het oppervlak van een object als gevolg van wrijving, schuring of slijtage door contact met een ander materiaal. Het kan optreden in verschillende contexten, zoals in de natuurlijke omgeving, in industriële toepassingen en in dagelijkse situaties.

In de natuur kan abrasie bijvoorbeeld optreden als gevolg van de schurende werking van wind, water en ijs op rotsen, bodems en sedimenten. Dit proces kan leiden tot de vorming van geologische kenmerken zoals grotten, geulen en canyons.

In industriële toepassingen kan abrasie optreden als gevolg van het contact tussen bewegende onderdelen, zoals machineonderdelen, transportbanden, tandwielen en pompen. Materialen zoals metalen, kunststoffen en keramiek kunnen worden aangetast door abrasie, wat kan leiden tot slijtage, vervorming en uiteindelijk het falen van onderdelen en apparatuur.

In dagelijkse situaties kan abrasie voorkomen bij het gebruik van objecten zoals gereedschappen, meubels en voertuigen. Bijvoorbeeld, het schuren van een houten vloer met een schuurmachine veroorzaakt abrasie van het oppervlak, waardoor het glad en gelijkmatig wordt.

Het beheersen van abrasie is belangrijk om de levensduur en prestaties van materialen, onderdelen en apparatuur te verlengen. Dit kan worden bereikt door het gebruik van slijtvaste materialen, coatings, lubricatie, en door het verminderen van wrijving en slijtage door middel van ontwerpoptimalisatie en onderhoudsprocedures.