Terug naar overzicht

Erosie


In de zware industrie kan erosie zich manifesteren als een vorm van slijtage van materialen en componenten als gevolg van de interactie met agressieve vloeistoffen, deeltjes, of andere externe krachten. Dit kan optreden in verschillende sectoren, zoals de mijnbouw, olie- en gasindustrie, energieopwekking, en chemische verwerking. Enkele voorbeelden van erosie in de zware industrie zijn:

Oorzaken erosie

  1. Slijtage van pompen en leidingen: In industrieën waar vloeistoffen met hoge snelheid door pompen en leidingen worden gepompt, kan erosie optreden door de impact van de vloeistof op de oppervlakken van de pompen en leidingen. Dit kan leiden tot materiaalverlies, vermindering van de efficiëntie, en uiteindelijk tot het falen van de apparatuur.
  2. Erosieve slijtage in turbines en turbineschoepen: In energiecentrales kunnen turbines en turbineschoepen worden blootgesteld aan erosie door de stroming van water, stoom, of andere media met hoge snelheid. Dit kan leiden tot degradatie van de prestaties en verhoogde onderhoudskosten.
  3. Erosieve slijtage van apparatuur in de mijnbouw: In de mijnbouwsector kunnen apparatuur en componenten worden blootgesteld aan erosie door de impact van ertsdeeltjes, zand, grind, of andere materialen tijdens het delven en transporteren van mineralen. Dit kan leiden tot aanzienlijke slijtage van machines en gereedschappen, waardoor de levensduur en betrouwbaarheid ervan verminderen.

Erosie voorkomen/verminderen

Om erosie in de zware industrie te verminderen, worden verschillende maatregelen genomen, waaronder het gebruik van slijtvaste materialen, coatings en bekledingen, het optimaliseren van stroomprofielen om turbulentie te verminderen, en het regelmatig inspecteren en onderhouden van apparatuur om vroegtijdige slijtage te detecteren en te verhelpen. Daarnaast kunnen geavanceerde modelleringstechnieken worden toegepast om het erosiegedrag van materialen en componenten te voorspellen en te optimaliseren.

Toepassing: Erosie bescherming

Producten die beschermen tegen erosie