Terug naar overzicht

Koud werk

In de context van de industrie, met name in omgevingen waar potentieel explosieve atmosferen (ATEX-zones) aanwezig zijn, kan “koud werk” worden gedefinieerd als werkzaamheden die worden uitgevoerd zonder het gebruik van warmte of ontstekingsbronnen die een explosiegevaar kunnen veroorzaken. ATEX verwijst naar de Europese richtlijn voor explosieve atmosferen en heeft betrekking op de veiligheid van werknemers en installaties in omgevingen waar explosiegevaar bestaat door de aanwezigheid van brandbare gassen, dampen, nevels of stof.

Wanneer koud werk wordt uitgevoerd in ATEX-zones, moeten specifieke veiligheidsmaatregelen worden genomen om het risico op explosies te minimaliseren.

Belangrijke aspecten tijdens koud werk

  1. Vermijden van ontstekingsbronnen: Bij koud werk in ATEX-zones is het essentieel om ontstekingsbronnen zoals open vuur, vonken, hete oppervlakken en elektrostatische ontladingen te vermijden. Dit kan betekenen dat bepaalde gereedschappen, apparatuur en processen moeten worden aangepast of vervangen om het risico op ontsteking te verminderen.
  2. Gebruik van ATEX-gecertificeerd gereedschap en apparatuur: Werknemers die koud werk uitvoeren in ATEX-zones moeten gebruikmaken van gereedschap en apparatuur die geschikt zijn voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen. Deze moeten voldoen aan de ATEX-richtlijnen en gecertificeerd zijn voor gebruik in de specifieke zone.
  3. Veiligheidsinstructies en training: Werknemers die koud werk uitvoeren in ATEX-zones moeten worden voorzien van adequate veiligheidsinstructies en training over het herkennen van explosiegevaarlijke situaties, het juiste gebruik van gereedschap en apparatuur, en de procedures voor noodsituaties.
  4. Veiligheidszones en isolatie: In sommige gevallen kan het nodig zijn om speciale veiligheidszones te creëren rondom het koud werk om het risico op explosies te beperken. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt door het isoleren van het werkgebied van de rest van de installatie of door het installeren van explosiebestendige barrières.

Door deze maatregelen te implementeren, kunnen koud werkzaamheden veilig worden uitgevoerd in ATEX-zones, waarbij het risico op explosies wordt geminimaliseerd en de veiligheid van werknemers en installaties wordt gewaarborgd.