Terug naar overzicht

Chemische blootstelling

Chemische blootstelling verwijst naar de interactie tussen materialen en chemische stoffen waarbij de materialen worden blootgesteld aan potentieel schadelijke of corrosieve chemicaliën. Deze blootstelling kan plaatsvinden in diverse industrieën en omgevingen waar chemicaliën worden gebruikt, verwerkt of opgeslagen.

Gevolgen chemische blootstelling

Chemische blootstelling kan verschillende nare gevolgen hebben. Dit geldt voor de materialen maar ook voor de menselijke gezondheid én het milieu. Dat willen we natuurlijk voorkomen. Hieronder leest u de belangrijkste gevolgen van blootstelling aan chemicaliën.

Materiaal kan beschadigen

Blootstelling aan chemicalien kan leiden tot corrosie, erosie degradatie en verzwakking van materialen zoals metalen, beton, kunststoffen en coatings. Vervolgens kan dit leiden tot structurele falen, minder goede prestaties en een kortere levensduur van apparatuur, constructies en infrastructuren

Schadelijk voor het milieu

Blootstelling aan chemicaliën kan leiden tot verontreiniging van bodem, water en lucht. Hierdoor worden ecosystemen aangetast en wordt er schade toegebracht aan planten, dieren en natuurlijke habitats. Chemische verontreinigingen kunnen ook de waterkwaliteit aantasten en de biodiversiteit verminderen. De gevolgen hiervan kunnen behoorlijk ernstig zijn.

Gezondheidsrisico’s

Blootstelling aan schadelijke chemicaliën kan verschillende gezondheidsproblemen veroorzaken bij mensen. Denk dan aan:

  • Irritatie van de huid, ogen en luchtwegen;
  • Allergische reacties;
  • Vergiftiging;
  • Ademhalingesproblemen;
  • Neurologische aandoeningen;
  • en zelfs kanker.

Werknemers die regelmatig worden blootgesteld aan chemische stoffen op de werkplek lopen een verhoogd risico op gezondheidsproblemen.

Chemische blootstelling zorgt voor veel kosten

Chemische blootstelling kan leiden tot aanzienlijke economische kosten als gevolg van reparaties, schoonmaak, sanering en gezondheidszorgkosten. Bedrijven kunnen ook te maken krijgen met boetes, juridische geschillen en reputatieschade als gevolg van milieuschade of gezondheidsproblemen.

Chemische blootstellingen i.c.m. Belzona

Belzona-producten spelen een grote rol bij het beschermen van materialen en constructies tegen de schadelijke effecten van chemische blootstelling.Hier zijn enkele belangrijke aspecten van chemische blootstelling en hoe Belzona-producten hierbij kunnen helpen:

  1. Corrosiebescherming: Chemische stoffen kunnen corrosie veroorzaken bij metalen en andere materialen, wat kan leiden tot degradatie en falen van apparatuur en structuren. Belzona-coatings, zoals de Belzona 4311 en Belzona 4301, bieden uitstekende bescherming tegen corrosie door een barrière te vormen tussen het materiaal en de corrosieve omgeving.
  2. Chemische bestendigheid: Belzona-producten zijn ontworpen om bestand te zijn tegen een breed scala aan chemische stoffen, waaronder zuren, basen, oplosmiddelen, zouten en oxiderende stoffen. Deze bestendigheid maakt Belzona-coatings en reparatiematerialen ideaal voor gebruik in industriële omgevingen waar chemische blootstelling een veelvoorkomend probleem is.
  3. Onderhoud en reparatie: In sommige situaties zijn materialen al aangetast door chemische blootstelling. Dan kunnen Belzona-producten worden gebruikt voor reparatie en herstel. Belzona-composieten en reparatiematerialen kunnen worden aangebracht om beschadigde oppervlakken te herstellen. Hiermee kan ook de oorspronkelijke sterkte en integriteit herstellen. Hierdoor kan verdere schade worden voorkomen.
  4. Langdurige prestaties: Een van de belangrijkste voordelen van Belzona-producten is hun duurzaamheid en langdurige prestaties in veeleisende omgevingen. Door materialen te beschermen tegen chemische blootstelling, kunnen Belzona-coatings en reparatiematerialen de levensduur van apparatuur en constructies verlengen. Ook de behoefte aan frequente onderhouds- en reparatiewerkzaamheden verminderen.

Belzona-producten bieden effectieve oplossingen voor het beschermen van materialen tegen de schadelijke effecten van chemische blootstelling. Hierdoor worden de betrouwbaarheid, prestaties en levensduur van industriële apparatuur en constructies worden verbeterd.