Terug naar overzicht

Corrosie

Corrosie is het proces waarbij materialen worden aangetast door chemische of elektrochemische reacties met hun omgeving. In de zware industrie, zoals offshore, onshore en in fabrieken, kan corrosie een groot probleem vormen vanwege de agressieve omgevingen waarin deze materialen zich bevinden. Er zijn verschillende soorten corrosie die in deze industrieën voorkomen, waaronder:

Uniforme corrosie

Dit is de meest voorkomende vorm van corrosie, waarbij het metaal gelijkmatig wordt aangetast over het oppervlak. Het kan optreden in verschillende omgevingen, zoals in zeewater, zure regen, of bij blootstelling aan chemicaliën in fabrieken.

Galvanische corrosie

Dit treedt op wanneer twee verschillende metalen in contact komen met elkaar en een elektrische verbinding vormen in een elektrolytische oplossing (zoals water). Het ene metaal fungeert als een anode en corrodeert, terwijl het andere metaal fungeert als een kathode en wordt beschermd. Dit kan bijvoorbeeld optreden wanneer twee verschillende metalen worden gebruikt in een pijpleiding.

Putcorrosie

Dit is een vorm van lokale corrosie waarbij kleine putjes of gaatjes ontstaan in het metaaloppervlak. Het kan worden veroorzaakt door lokale onvolkomenheden in het materiaal of door blootstelling aan agressieve chemicaliën of zoutwater.

Spanningscorrosie

Dit treedt op wanneer een metaal onder spanning staat in combinatie met een corrosieve omgeving. Het kan leiden tot scheuren en breuken in het materiaal, vooral bij metalen zoals roestvrij staal en aluminium.

Intergranulaire corrosie

Dit is een vorm van corrosie die optreedt langs de korrelgrenzen van een metaal. Het wordt vaak veroorzaakt door gevoeligheid voor bepaalde chemicaliën of door onjuiste warmtebehandeling van het metaal.

Stresscorrosiescheurvorming (SCC)

Dit is een vorm van corrosie waarbij scheuren ontstaan onder invloed van zowel corrosieve omgevingen als mechanische spanningen. Het kan zeer gevaarlijk zijn in de zware industrie, omdat het kan leiden tot plotselinge materiaal falen.

Het beheersen van corrosie en corrosiebescherming is belangrijk in de zware industrie om de integriteit en betrouwbaarheid van materialen en apparatuur te behouden. Dit omvat het gebruik van corrosiebestendige materialen, coatings, kathodische bescherming en regelmatige inspectie en onderhoud.

Cases waarin wij corrosie hebben behandeld