Terug naar overzicht

Dowtime

Downtim verwijst naar de periode waarin een machine, installatie, fabriek of iets anders niet operationeel is vanwege gepland onderhoud, reparatie, storingen of andere onvoorziene omstandigheden. Downtime kan in de olie- en gasindustrie, energieopwekking, scheepvaart en andere productieomgevingen veel financiële verliezen veroorzaken.

Gevolgen van downtime

Hieronder zie je een aantal belangrijke redenen waarom downtime zoveel mogelijk beperkt dient te blijven.

  • Productieverlies: Tijdens downtime wordt er geen productie gerealiseerd, wat kan leiden tot verlies van productiviteit en inkomsten. Vooral in continue productieprocessen, zoals raffinaderijen of energiecentrales, kan zelfs een korte periode van downtime aanzienlijke verliezen veroorzaken.
  • Kosten van reparatie en onderhoud: Als downtime wordt veroorzaakt door gepland onderhoud of reparaties, brengt dit kosten met zich mee voor arbeid, onderdelen en benodigde materialen. Deze kosten kunnen snel oplopen, vooral als de reparaties complex zijn of als er specialistische apparatuur of expertise nodig is.
  • Klanttevredenheid: In sommige gevallen kan downtime leiden tot vertragingen in de levering van producten of diensten aan klanten, wat de klanttevredenheid negatief kan beïnvloeden en het vertrouwen van klanten in het bedrijf kan schaden.
  • Veiligheidsrisico’s: Tijdens downtime kunnen veiligheidsrisico’s toenemen, vooral als de apparatuur niet goed wordt onderhouden of als er storingen optreden. Ongeplande downtime kan bijvoorbeeld leiden tot storingen in veiligheidssystemen of tot het niet naleven van veiligheidsvoorschriften, waardoor de kans op ongevallen of incidenten toeneemt.

Downtime minimaliseren met Belzona

Het minimaliseren van downtime met Belzona omvat verschillende strategieën en benaderingen die gericht zijn op het beheren van onderhouds- en reparatiewerkzaamheden, het voorkomen van stilstand van apparatuur en het maximaliseren van de operationele betrouwbaarheid.

Preventief onderhoud met Belzona

Door preventief onderhoudt uit te voeren en kritieke apparatuur regelmatig te controleren is het mogelijk om preventief problemen te voorkomen. Problemen worden vroegtijdig opgemerkt en aangepakt voordat deze leiden tot ongeplande downtime. Onze producten worden gebruikt voor het uitvoeren van preventieve maatregelen. Denk hierbij aan het aanbrengen van beschermende coatings en het repareren van kleine defecten voordat deze groter worden.

Snel repareren en spoedreparaties

Mocht er zich een noodsituatie voordoen en u moet met spoed repareren, kunnen onze composite repairs snel worden toegepast om apparatuur ter plaatse te herstellen. Dankzij de snelle uithardingstijd van een aantal van onze producten zoals Belzona 1212 en Belzona 1221 worden gebreken snel verholpen. Hierdoor wordt de downtime geminimaliseerd en kan de productie snel hervat worden.

Bekijk hier een case van een noodreparatie met Belzona.

Levensduur verlengen

Breng onze coatings en beschermende materialen aan op beschadigde/zwakke onderdelen en oppervlakten om de levensduur te verlengen. Hierdoor verminderd u de kans op storingen in de toekomst. Onze producten bieden langdurige bescherming tegen corrosie, erosie en chemische aanvallen. Hierdoor wordt de behoefte aan frequente onderhoudsnoodzaak verminderd.

Downtime minimaliseren met onze trainingen

Belzona biedt training en technische ondersteuning aan operators, onderhoudstechnici en applicators om hen te helpen de juiste toepassingstechnieken te leren en effectief gebruik te maken van Belzona producten. Goed opgeleid personeel kan downtime verminderen door snel en effectief te reageren op onderhoudsbehoeften en reparatieverzoeken.