Terug naar overzicht

Wrapping warmwatertank

Lekkage verholpen door o.a. wrapping van de warmwatertank. Een effectieve tijdelijke oplossing totdat de tank eind dat jaar zou worden vervangen. Deze warmwatertank vertoonde vele lekkages door pittingcorrosie van binnenuit. Daar waar ze probeerden (op) te lassen ontstond na een paar dagen weer een andere lekkage. Met wrapping van de warmwatertank met Belzona SuperWrap II werden bestaande lekkages opgelost en nieuwe voorkomen.

Aanleiding wrapping warmwatertank

Uit inwendige inspectie van de warm water tank bleek dat de corrosieschade zich voornamelijk concentreerde bij de linker dome en het mangat.

Uitgangspunten
Bij de reparatie van de lekkage aan de warmwatertank dienden met een aantal aspecten rekening te worden gehouden:

  • Warmwatertank van koolstofstaal bevond zich in een gesloten ruimte.
  • Tankwand werd maximaal 50°C onder een druk van 5 bar.
  • Tussentijdse reparaties niet afdoende: diverse plekken dichtgelast maar de plekken bleven komen.
  • Opdrachtgever was specifiek op zoek naar een snelle en economisch aantrekkelijke reparatiemethode.
  • Tank zou eind dat jaar vervangen worden door een nieuwe warmwatertank.
  • Tank was alleen op een zaterdag drukloos te maken voor uitvoer van reparatiewerkzaamheden
  • Compressor diende buiten het gebouw opgesteld te worden +/- 30 meter.


Advies wrapping warmwatertank

Na interne inspectie van de warmwatertank bleek dat de corrosie voornamelijk aan de linkerzijde van het vat aanwezig was met een grote concentratie op de nek van het mangat. Met diverse metingen werd aangetoond dat het wrappen van de linker dome het grootste risico van lekkage zou wegnemen. Daarnaast is geadviseerd het mangat te verwijderen met een plasmasnijder. Het gat dat ontstond zou vervolgens gedicht worden door een plaat te verlijmen met Belzona 1111 Super Metal. Wrapping van de warmwatertank vormde de afsluiting van de reparatie.

Werkwijze wrapping warmwatertank

Omdat de warmwatertank alleen op zaterdagen drukloos was te maken, zijn de werkzaamheden over een vrijdag en zaterdag verdeeld. Op die manier kon worden voldaan aan het strakke productieschema van de klant. De vrijdag is voornamelijk gebruikt voor de nodige voorbereidende werkzaamheden. Denk daarbij aan het opstellen van de apparatuur en afzuiging, het alvast ‘passen’ van de plaat die verlijmd zou worden, het uitvoeren van metingen, de carbon fiber voor de wrapping van de warmwatertank alvast op maat knippen…


De zaterdag begon met het legen van de warmwatertank. Vervolgens is het mangat door middel van plasmasnijden verwijderd. Het geheel is gestraald (2,5 meter) conform Belzona specificaties o SA 2.5, minimaal 75 micron inslagprofiel. Daarna is de plaat (ca. 1000 x 1000 x 5 mm) verlijmd over verwijderde mangat met Belzona 1111 Super Metal. Alle oneffenheden in het oppervlak (denk aan de buitenste lasnaden, oude reparaties en de randen van de verlijmde plaat) zijn met Belzona 1111 Super Metal opgevuld om een gladde ondergrond voor de wrapping van de warmwatertank te verkrijgen.

Vervolgens is met de wrapping van de warmwatertank gestart. Hiervoor is ca. 8 mm Belzona Super Wrap II (carbon fiber wrapping) vanaf dome met een totale breedte van +/- 1800 mm aangebracht. Na uitharding van het systeem volgens de Belzona specificaties waren de lekkages aan de warmwatertank verholpen.


Industrie

Voedselverwerkende industrie, België

Gebruikte producten

Belzona 1111 Super Metal
Belzona Superwrap II

Contractor

Perspect Contracting & Services B.V.